Použité materiály

Drevený záhradný nábytok PROWOOD - profil SHP 42 x 117 mm

Drevený záhradný nábytok PROWOOD z masívu ThermoWoodThermoWood® je určený pre terasové a bazénové rošty, obklady fasád, pre výrobu záhradného nábytku, pre všetky interiérové aj exteriérové aplikácie a pre použitie do veľmi vlhkého prostredia.

Drevený záhradný nábytok PROWOOD z masívu ThermoWoodVýchodiskovou surovinou pre výrobu dreveného záhradného nábytku PROWOOD je fínska borovica, ktorá je tepelnou a vlhkostnou úpravou spracovaná na tepelne upravené drevo – ThermoWood®. Proces modifikácie materiálu prebieha v šiestich komorách v teplotnom rozmedzí 160 - 215 ˚C. Takto upravené drevo získa nové fyzikálne a mechanické vlastnosti. Je to najmä dlhšia trvanlivosť (minimálna životnosť materiálu je 30 rokov), odolnosť proti hnilobe, vyššia tvrdosť, lepšia rozmerová stálosť a nižšia absorpcia vody.

Drevený záhradný nábytok PROWOOD z masívu ThermoWoodPočas procesu ThermoWood® nie sú používané žiadne chemické prísady a celý výrobný proces je plne ekologický. Tepelná úprava prebieha len za pomoci energie a pary. Na konci svojej životnosti tak možno ThermoWood® zaradiť do alternatívneho využitia alebo odstrániť rovnakým spôsobom ako bežné drevo.

Drevený záhradný nábytok PROWOOD z masívu ThermoWoodThermoWood® je zdravotne nezávadný a vyhovuje príslušným normám a hygienickým predpisom. Materiál pre výrobu tepelne upravenej borovice pochádza z fínskych lesov a je certifikovaný systémom PEFC.

Schéma šestikomorového tuneluSchéma šesťkomorového tunela

Drevený záhradný nábytok PROWOOD z masívu ThermoWoodKvalita vstupného materiálu má zásadný vplyv na kvalitu ThermoWood®. Z veľkej časti je pre tepelnú úpravu vyberaná trieda reziva so zdravými vrastenými sukmi. S ohľadom na úspech tepelného spracovania nie je obsah počiatočnej vlhkosti v dreve podstatný.

Výrobný proces ThermoWood® prebieha v troch fázach:

Drevený záhradný nábytok PROWOOD z masívu ThermoWoodV prvej fáze tepelného spracovania prebieha vysokoteplotné sušenie pri teplotách 100 – 130°C. Tento proces spotrebuje najviac času z celého procesu tepelnej úpravy. Počas tejto fázy je vlhkosť znížená takmer až na nulu. Doba sušiacej fázy závisí na počiatočnej vlhkosti dreva, drevine a hrúbke reziva. Počas sušenia cestuje voľná voda v dôsledku rozdielu povrchového napätia a tlaku pary k povrchu.

Výrobní proces ThermoWood® – tepelně upravené profily

Drevený záhradný nábytok PROWOOD z masívu ThermoWoodV druhej fáze dochádza k samotnému tepelnému spracovaniu, ktoré sa vykonáva v uzavretých komorách, v ktorých je teplota zvyšovaná na 190 – 215 °C v závislosti na stupni procesu. Fáza tepelného ošetrenia začína ihneď po fáze vysokoteplotného sušenia. Táto fáza tepelnej úpravy trvá 2-3 hodiny. Para je používaná počas sušenia aj tepelného spracovania ako ochrana. Ochranná parná hmlovina chráni drevo pred horením a ovplyvňuje chemické zmeny, ku ktorým dochádza v dreve.

Drevený záhradný nábytok PROWOOD z masívu ThermoWoodTreťou fázou je konečné spracovanie. Drevo je po tepelnom ošetrení kontrolovane ochladzované. Zvláštna starostlivosť musí byť v tejto fáze venovaná vysokému teplotnému rozdielu medzi drevom a vonkajším vzduchom, ktorý môže spôsobiť trhliny. Okrem toho musí byť drevo znovu vlhčené, aby malo vhodnú vlhkosť pred konečným použitím. Konečná vlhkosť dreva má podstatný vplyv na jeho pracovné vlastnosti – je obtiažne pracovať s drevom, ktoré je príliš suché. Po konečnej úprave by mala byť konečná vlhkosť dreva 5 - 7 %. V závislosti na tepelnom ošetrení a rezive trvá fáza konečného ošetrenia 5 - 15 hodín.

Drevený záhradný nábytok PROWOOD z masívu ThermoWoodPre výrobu dreveného záhradného nábytku PROWOOD bol uprednostnený vstupný materiál tepelnej úpravy Thermo–D (durability = odolnosť), ktorý je ošetrený pri teplote 212°C ±3°C a patrí do triedy biologickej odolnosti D2, ktorá predstavuje veľmi dobrú biologickú odolnosť a je doložená holandským certifikátom KOMO.


Drevený záhradný nábytok PROWOOD z masívu ThermoWoodV dlhodobo ohrievanom dreve dochádza ku chemickým reakciám a ku zmene fyzikálnych a mechanických vlastností. Zmena vo vlastnostiach je spôsobená hlavne tepelnou degradáciou hemicelulózy. Požadované zmeny sa začnú objavovať už okolo 150°C a pokračujú s postupne sa zvyšujúcou teplotou. Výsledkom je zníženie napúčania a zosychania dreva (zvýšenie rozmerovej stability), zvýšenie biologickej odolnosti a tmavnutie farby. Pri tepelnej úprave z dreva vytekajú niektoré vylúhovateľné látky (živica), drevo sa stáva ľahším. Rovnovážna vlhkosť, tepelná vodivosť a pH sú znížené, naopak tepelne izolačné vlastnosti sú zvýšené. Tvrdosť dreva a pevnostné vlastnosti sú tiež zmenené.

Drevený záhradný nábytok PROWOOD z masívu ThermoWoodTepelná úprava zvyšuje dobu trvanlivosti materiálu ThermoWood® na viac ako 30 rokov bez použitia povrchového ošetrenia. pri tepelnom procese je výlúčená hemicelulóza, ktorá slúži ako zdroj potravy drevokazným hubám a škodcom. Dôsledkom toho je, že ThermoWood® nie je napadaný týmito parazitmi.

Drevený záhradný nábytok PROWOOD z masívu ThermoWoodV porovnaní s normálnym drevom pohltí tepelne upravené drevo ThermoWood® výrazne menej vlhkosti vo forme vodnej pary. Hydroskopická rovnovážna vlhkosť tepelne upraveného dreva je o 30 – 50 % nižšia ako pri akomkoľvek inom druhu dreva, vrátane impregnovaného dreva. Pri teplote okolo 20 °C, kedy je relatívna vlhkosť vzduchu 60 – 70 %, je rovnovážna vlhkosť tepelne upraveného dreva asi 6 – 7 %. Pokiaľ relatívna vlhkosť stúpne na 80 %, rovnovážna vlhkosť dreva je stále iba okolo 8 %. Tým sa podstatne zníži pohyb materiálu spôsobený vlhkosťou a všetky škody, ktoré z toho vyplývajú.

Drevený záhradný nábytok PROWOOD z masívu ThermoWoodĎalším charakteristickým rysom je odstránenie všetkej živice z dreva počas výrobného procesu. Vďaka tomu je jednoduchšia aplikácia povrchovej úpravy a nedochádza k prieniku živice cez náter na povrch. V kombinácii so zvýšenou stabilitou a biologickou odolnosťou je možné vďaka týmto zásahom znížiť nároky na údržbu. Avšak to neznamená, že tepelne spracované drevo je stabilné voči UV žiareniu – k šednutiu materiálu dochádza rovnako ako pri prírodnom dreve. Avšak pokiaľ sa materiál ThermoWood® neošetruje, nezníži to nijako zásadne jeho životnosť, avšak nie je možné garantovať všetky deklarované vlastnosti materiálu a tiež vznikanie väčších než vlásočnicových trhlín.


Konzervačný prostriedok OWATROL PCD 91 na ochranu rezných plôchDrevený zahradný nábytok PROWOODPre minimalizáciu poškodení UV žiarením a poveternostnými vplyvmi je nutné všetky povrchy nábytku PROWOOD povrchovo ošetriť ochranným náterom, pričom zvláštnu pozornosť treba venovať koncovým rezným plochám (čelám). Otvorené rezné plochy (čelá) pred aplikáciou finálnej povrchovej úpravy ošetrite špeciálnym prostriedkom z našej ponuky určeným pre konzerváciu rezných plôch (OWATROL PCD 91).

Pre finálne ošetrenie nábytku PROWOOD odporúčame použiť náterové hmoty dodávané našou firmou (OWATROL AQUATHERM®).

Thermowood<sup>®</sup>Drevený zahradný nábytok PROWOODV prípade, že budete vyberať náterovú hmotu samostatne, odporúčame vodou riediteľné pigmentované oleje s UV ochranou na báze alkydových alebo akrylových živíc. Použitie samotných olejov na prírodnej či syntetickej báze nie je odporúčané.

Drevený zahradný nábytok PROWOODV prípade, že nábytok PROWOOD nie je povrchovo ošetrený (je nedostatočne alebo nevhodne ošetrený) náterovou hmotou, nezníži to nijak zásadne jeho životnosť, ale nie je možné garantovať všetky deklarované vlastnosti materiálu, vznikanie väčších než vlásočnicových trhlín a tiež jeho nerovnomerné farebné zmeny.

Drevený záhradný nábytok PROWOOD z masívu ThermoWoodThermoWood® je možné montovať s použitím skrutiek a spojovacích prvkov vhodnej veľkosti. Otvory majú byť predvŕtané s osadením pre zapustenie hlavy skrutiek do úrovne povrchu. Skrutky s menším počtom závitov poskytujú optimálnu pevnosť spoja. Samorezné skrutky môžu byť použité bez predvŕtania. Pri aplikácii materiálu vo vlhkom prostredí je potrebné použiť spojovacie kovanie s antikoróznou úpravou. Pri zatĺkaní spojovacích prvkov sa odporúča vyvarovať sa úderu kladivom do materiálu.

Drevený záhradný nábytok PROWOOD z masívu ThermoWoodViac informácií o materiály ThermoWood® nájdete tu.

Certifikáty

Fínsky certifikát FINOTROL
(kontrola výrobného procesu)
Holandský certifikát KOMO
(doloženie biologickej odolnosti)
Britský certifikát BRE
(doloženie 30 ročnej životnosti)
Certifikát FINOTROL kontrola výrobného procesu tepelne upraveného dreva ThermoWood®Certifikát KOMO biologická odolnosť tepelne upravené drevo ThermoWood®Certifikát BRE tepelne upravené drevo ThermoWood®
ES – Prehlásenie o zhode
(CE značenie výrobkov)
Certifikát PEFC
(doloženie pôvodu suroviny)
Škandinávska ekoznačka
(enviromentálny systém označovania)
ES vyhlásenie o zhode tepelne upravené drevo ThermoWood®Certifikát PEFC doloženie pôvodu dreva z obnoviteľných zdrojov pre tepelne upravené drevo ThermoWood®Škandinávska ekoznačka (enviromentálny systém označovania)

Certifikácia kvality

Fínska Asociácie výrobcov ThermoWood® (TWA)Výroba produktu ThermoWood® je realizovaná vo výrobnom závode v meste Iisalmi v strednom Fínsku. Tento závod je riadený prísnymi pravidlami systému kvality. Systém kvality pre výrobu ThermoWood® bol vytvorený v spolupráci s fínskou Asociáciou výrobcov ThermoWood® (TWA) a stanovuje priemyslový štandard pre tento produkt. Oy Lunawood Ltd je vedúcou spoločnosťou na trhu vysoko kvalitných produktov z ThermoWood®.

Fínska národná certifikačná autorita FINOTROL OyNa splnenie štandardných požiadaviek TWA na kvalitu materiálu ThermoWood® (Thermo-S a Thermo-D) dohliada fínska národná certifikačná autorita FINOTROL Oy.

PEFC certifikát

Certifikát PEFC o pôvode materiálu

Materiál pre výrobu ThermoWood® vo fínskom závode v Iisalmi je zabezpečovaný z trvale udržateľných obhospodarovaných lesov. Spotrebiteľský reťazec lesných produktov je certifikovaný PEFC certifikátom (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) a má právo užívať logo PEFC.
Tento certifikát poskytuje zákazníkom istotu, že takéto produkty alebo produktové rady sú pôvodom z certifikovaných a kontrolovaných lesov.
Viac informácií o certifikácii nájdete na stránkach PEFC certifikácie www.pefc.org.

Certifikát INSPECTA

Kolektívna certifikačná značka KOMOSKH produktový certifikát KOMO

Certifikát KOMO o biologickej odolnosti a kvalite výroby

Závodu Oy Lunawood Ltd v Iisalmi bol udelený holandskou spoločnosťou SKH certifikát KOMO pre produkt ThermoWood® potvrdzujúci požiadavky na biologickú odolnosť a kvalitu výroby.

Britský certifikát BRE

Certifikát BRE o životnosti materiálu

Závodu Oy Lunawood Ltd v Iisalmi bol udelený britský certifikát BRE pre produkt ThermoWood® dokladujúci minimálnu životnosť materiálu 30 rokov.