Certifikáty

Fínsky certifikát FINOTROL
(kontrola výrobného procesu)
Certifikát PEFC
(doloženie pôvodu suroviny)
Certifikát INSPECTA
(splnenie podmienok systému PEFC)
Certifikát FINOTROL kontrola výrobného procesu tepelne upraveného dreva ThermoWood®Certifikát PEFC doloženie pôvodu dreva z obnoviteľných zdrojov pre tepelne upravené drevo ThermoWood®Certifikát Inspecta garancia pôvodu suroviny pre tepelne upravené drevo ThermoWood®
Holandský certifikát KOMO
(doloženie biologickej odolnosti)
Britský certifikát BRE
(doloženie 30 ročnej životnosti)
ES – Prehlásenie o zhode
(CE značenie výrobkov)
Certifikát KOMO biologická odolnosť tepelne upravené drevo ThermoWood®Certifikát BRE tepelne upravené drevo ThermoWood®ES vyhlásenie o zhode tepelne upravené drevo ThermoWood®

Certifikácia kvality

Fínska Asociácie výrobcov ThermoWood® (TWA)Výroba produktu ThermoWood® je realizovaná vo výrobnom závode v meste Iisalmi v strednom Fínsku. Tento závod je riadený prísnymi pravidlami systému kvality. Systém kvality pre výrobu ThermoWood® bol vytvorený v spolupráci s fínskou Asociáciou výrobcov ThermoWood® (TWA) a stanovuje priemyslový štandard pre tento produkt. Oy Lunawood Ltd je vedúcou spoločnosťou na trhu vysoko kvalitných produktov z ThermoWood®.

Fínska národná certifikačná autorita FINOTROL OyNa splnenie štandardných požiadaviek TWA na kvalitu materiálu ThermoWood® (Thermo-S a Thermo-D) dohliada fínska národná certifikačná autorita FINOTROL Oy.

Certifikát FINOTROL

PEFC certifikát

Certifikát PEFC o pôvode materiálu

Materiál pre výrobu ThermoWood® vo fínskom závode v Iisalmi je zabezpečovaný z trvale udržateľných obhospodarovaných lesov. Spotrebiteľský reťazec lesných produktov je certifikovaný PEFC certifikátom (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) a má právo užívať logo PEFC.
Tento certifikát poskytuje zákazníkom istotu, že takéto produkty alebo produktové rady sú pôvodom z certifikovaných a kontrolovaných lesov.
Viac informácií o certifikácii nájdete na stránkach PEFC certifikácie www.pefc.org.

Certifikát INSPECTA Certifikát PEFC

Certifikát INSPECTA

Kolektívna certifikačná značka KOMOSKH produktový certifikát KOMO

Certifikát KOMO o biologickej odolnosti a kvalite výroby

Závodu Oy Lunawood Ltd v Iisalmi bol udelený holandskou spoločnosťou SKH certifikát KOMO pre produkt ThermoWood® potvrdzujúci požiadavky na biologickú odolnosť a kvalitu výroby.

Certifikát KOMO

Britský certifikát BRE

Certifikát BRE o životnosti materiálu

Závodu Oy Lunawood Ltd v Iisalmi bol udelený britský certifikát BRE pre produkt ThermoWood® dokladujúci minimálnu životnosť materiálu 30 rokov.

Certifikát životnosti BRE