Materiál ThermoWood®

Materiál ThermoWood®

ThermoWood® je označenie tepelne modifikovaného dreva, ktoré bolo upravené riadeným procesom zahrievania dreva (v teplotnom rozmedzí 160 - 215 °C). Je to označenie s registrovanou ochrannou známkou spoločnosti International ThermoWood Association, pre označenie drevených výrobkov vyrobených pomocou tejto metódy vyvinutej vo Fínsku. Iba členovia Medzinárodnej asociácie ThermoWood majú zákonné právo používať slovo ThermoWood® spolu s tepelne upraveným drevom. Vďaka zlepšeniu odolnosti proti rozkladu dreviny pomocou tepelnej úpravy je tento materiál vhodný pre použitie v náročných prírodných podmienkach. Vzniká tak krásne a kvalitné drevo s rozmerovou stálosťou a veľmi dlhou životnosťou.

Materiál ThermoWood pre výrobu dreveného záhradného nábytku PROWOODKoncept ThermoWood® zabezpečuje technickú a ekologickú kvalitu tohto materiálu. Nepridávajú sa do neho žiadne chemické látky a tak je šetrný k životnému prostrediu.

Materiál ThermoWood pre výrobu dreveného záhradného nábytku PROWOODTento proces tepelnej modifikácie má trvalý vplyv na vlastnosti dreva a poskytuje tak vynikajúcu trvanlivosť, rozmerovú stabilitu a mechanické vlastnosti. Zlepšené vlastnosti dreva ThermoWood® znižujú potenciál zmršťovania, prehýbania alebo krútenia a zabezpečujú, že si finálny výrobok udržuje nový vzhľad po dlhú dobu.


Výhody a vlastnosti materiálu ThermoWood®

Materiál ThermoWood


Klasifikácia tepelného ošetrenia materiálu ThermoWood®

Materiál ThermoWood pre výrobu dreveného záhradného nábytku PROWOODExistujú dva druhy tepelného spracovania ihličnatého dreva. A keďže materiál ThermoWood® spočíva v tepelnej úprave borovice, nasledujúca špecifikácia bude pojednávať práve o tejto klasifikácii. Nie je rozumné rozlišovať viac než dve triedy, keďže sa vlastnosti dreva menia najprv pomaly so zvyšujúcou sa teplotou. Akonáhle teplota prekročí hranicu 200°C, vlastnosti sa menia rýchlo. Použitím viac než dvoch tried by sa riskovalo miešanie vlastností rôznych tried. 215°C je postačujúca maximálna hodnota, ktorá zároveň nie je tak vysoká, aby teplotné ošetrenie významne narušilo konštrukčné vlastnosti dreva. V štandardných triedach ošetrenia materiálu ThermoWood® sú priehyb, krútenie a zmršťovanie dreva vplyvom vlhkosti a biologická odolnosť zdôraznené ako kľúčové vlastnosti, ktoré sú týmto procesom vylepšené.

Štandardné triedy ošetrenia ThermoWood®

Materiál ThermoWood pre výrobu dreveného záhradného nábytku PROWOODThermoWood® má dve štandardné triedy ošetrenia, Thermo-S (tepelné ošetrenie pri teplote 190°±3°C) a Thermo-D (tepelné ošetrenie pri teplote 212°±3°C). Pričom so zvyšujúcou teplotou sa zlepšujú aj vlastnosti tepelne upraveného dreva. Písmeno S v triede Thermo-S je označením pre „stability“ alebo „stabilitu“. A písmeno D v triede Thermo-D je skratka pre „durability“ alebo odolnosť. Záhradný nábytok PROWOOD je vyrábaný z materiálu ThermoWood® triedy Thermo-D.

Thermo-D

Materiál ThermoWood pre výrobu dreveného záhradného nábytku PROWOODTáto trieda zabezpečuje odolnosť materiálu, spolu s krásnym vzhľadom a biologickou trvanlivosťou. Tvorí tak kľúčové vlastnosti v konečnom použití výrobkov v tejto triede ošetrenia. Priemerná hodnota rovnovážnej vlhkosti pre triedu Thermo-D je 5-7%. Thermo-D trieda je klasifikovaná ako odolná v súlade s normou EN 113; tj. prirodzený odpor k rozkladu materiálu spĺňajúci požiadavky triedy 2.

Materiál ThermoWood

Certifikované drevo

Materiál ThermoWood pre výrobu dreveného záhradného nábytku PROWOODFFCS - Finnish Forest Certification System čiže Fínsky Systém Certifikácie Lesov bol vyvinutý v súlade s fínskymi pomermi a spoľahlivo dokazuje dôveryhodnosť riadenia a využívania fínskeho systému certifikovaných lesov. Certifikačný systém obsahuje všetky nevyhnutné komponenty pre certifikáciu lesov. Požiadavky na hospodárenie v lesoch, využívanie dreva a reťazce overenia väzby, ako aj kritéria kvalifikácie pre externý audit. FFCS bol prijatý PEFC systémom certifikácie lesov (Program pre schválenie lesných certifikačných systémov). Zhruba 90% reziva tepelne upravovaného vo Fínsku pochádza z certifikovaných lesov PEFC.

Materiál ThermoWood